BlackBerry Bold 9650 - Giới thiệu về đa nhiệm

background image

Giới thiệu về đa nhiệm

Điện thoại BlackBerry® của bạn hỗ trợ đa nhiệm, điều này cho phép bạn chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Ví dụ, trong
khi gọi, bạn có thể muốn chuyển sang ứng dụng lịch để xem các cuộc hẹn hoặc chuyển sang ứng dụng danh bạ để
tìm một số liên lạc. Trong khi đang phát một bài hát, bạn có thể muốn chuyển sang ứng dụng tin nhắn để trả lời một
tin nhắn.

Cũng có các phím tắt cho hầu hết những ứng dụng có thể giúp bạn thực hiện nhanh các tác vụ phổ biến.

Lưu ý: Bạn càng chạy nhiều ứng dụng thì điện thoại càng sử dụng nhiều bộ nhớ và năng lượng pin. Để tối ưu hóa
hiệu suất của điện thoại, hãy tìm cách đóng những ứng dụng khi bạn không còn cần sử dụng chúng.

Các chủ đề liên quan