BlackBerry Bold 9650 - Cài tốc độ con trỏ

background image

Cài tốc độ con trỏ

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Nhập và Nhập văn bản > Bàn phím.
3. Thay đổi trường Tốc Độ Phím.
4. Bấm phím

> Lưu.