BlackBerry Bold 9650 - Tùy chọn bản đồ

background image

Tùy chọn bản đồ

Giữ đèn nền bật khi theo dõi di chuyển của bạn

Theo mặc định, đèn nền tự động tắt sau một khoảng thời gian đã định để tiết kiệm pin. Bạn có thể thay đổi tùy chọn
bản đồ sao cho đèn nền luôn bật khi theo dõi di chuyển của bạn trừ khi mức điện của pin giảm xuống dưới mức
phần trăm đã định.
1. Trên bản đồ, hãy bấm phím

> Tùy chọn.

2. Thay đổi trường Hết Thời Gian Chờ Đèn Nền Khi.
3. Bấm phím

> Lưu.

Các chủ đề liên quan

Cài tùy chọn cho đèn nền, 207

Cài bộ nhận GPS để bạn sử dụng theo dõi di chuyển của mình

Để thực hiện thao tác này, nếu bạn không có bộ nhận GPS bên trong, bạn phải ghép nối điện thoại BlackBerry® của
mình với một bộ nhận GPS hỗ trợ Bluetooth®.

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện Thoại > Cài đặt Vị trí.
3. Đổi trường Nguồn GPS.
4. Bấm phím

> Lưu.