BlackBerry Bold 9650 - Giới thiệu về thẻ nhớ

background image

Giới thiệu về thẻ nhớ

Tùy thuộc vào kiểu điện thoại BlackBerry®, bạn có thể lắp thẻ nhớ microSD vào điện thoại để lưu video và mở rộng
bộ nhớ có trên điện thoại để lưu trữ các tập tin media như bài hát, nhạc chuông, video và ảnh. Để biết thêm thông
tin về cách lắp thẻ nhớ vào điện thoại, hãy xem tài liệu in đi cùng với điện thoại.