BlackBerry Bold 9650 - Tắt hỗ trợ thẻ nhớ

background image

Tắt hỗ trợ thẻ nhớ

Khi bạn tắt hỗ trợ thẻ nhớ, điện thoại BlackBerry® của bạn không thể truy cập vào các tập tin trên thẻ nhớ của bạn.
1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện Thoại.
3. Nhấp Lưu trữ.
4. Bỏ chọn hộp chọn Hỗ Trợ Thẻ Nhớ.
5. Bấm phím

> Lưu.