BlackBerry Bold 9650 - Điều chỉnh âm lượng

background image

Điều chỉnh âm lượng

Để tăng âm lượng, hãy bấm phím Tăng Âm lượng phía bên phải điện thoại BlackBerry® của bạn.

Để giảm âm lượng, hãy bấm phím Giảm Âm Lượng phía bên phải điện thoại.

Để tắt tiếng, hãy bấm phím

ở phía trên cùng điện thoại của bạn. Để bật tiếng, hãy bấm lại vào phím

.

Nếu bạn bấm phím

trong khi gọi, điện thoại của bạn sẽ tắt tiếng cuộc gọi để bạn có thể nghe người khác

trong cuộc gọi đó, nhưng họ không thể nghe thấy bạn.

Các chủ đề liên quan

Tắt tiếng cuộc gọi, 41
Khuếch đại âm lượng bằng cách sử dụng tính năng tăng cường âm thanh, 126
Cải thiện chất lượng âm thanh cho các tập tin media, 126

Hướng Dẫn Sử Dụng

BrickBreaker

309