BlackBerry Bold 9650 - Lệnh thoại khả dụng

background image

Lệnh thoại khả dụng

"Gọi <tên số liên lạc hoặc số điện thoại>"

Đọc lệnh thoại này để thực hiện cuộc gọi. Để thực hiện thao tác này với một thiết bị hỗ trợ Bluetooth®, chẳng
hạn như bộ phụ kiện thoại rảnh tay trên xe hơi hoặc tai nghe không dây, thiết bị hỗ trợ Bluetooth được ghép nối
phải hỗ trợ tính năng này và bạn phải bật công nghệ Bluetooth. Bạn không thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp
bằng cách sử dụng lệnh thoại.

"Gọi <tên số liên lạc> <loại số điện thoại>"

Đọc lệnh thoại này để gọi một số điện thoại cụ thể của một số liên lạc trong danh sách địa chỉ liên hệ của bạn. Ví
dụ, nếu số liên lạc có số điện thoại cơ quan và số điện thoại di động, bạn có thể đọc "Gọi <tên số liên lạc> cơ
quan" để gọi số điện thoại cơ quan.

"Gọi số máy lẻ <số máy lẻ>"

Đọc lệnh thoại này để quay số máy lẻ. Để thực hiện thao tác này, bạn phải cài tùy chọn cho quay số máy lẻ. Bạn
chỉ có thể quay số máy lẻ trong công ty của mình.

"Kiểm tra số điện thoại của tôi"

Nếu bạn có nhiều số điện thoại được kết hợp với điện thoại BlackBerry® của mình, hãy đọc lệnh thoại này để
kiểm tra số điện thoại hoạt động của bạn.

"Kiểm tra cường độ tín hiệu"

Đọc lệnh thoại này để kiểm tra mức phủ sóng không dây.

"Kiểm tra mạng"

Đọc lệnh thoại này để kiểm tra mạng không dây mà điện thoại kết nối vào.

"Kiểm tra pin"

Đọc lệnh thoại này để kiểm tra mức năng lượng pin.

"Lặp lại"

Đọc lệnh thoại này để lặp lại lời nhắc cuối cùng.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Lệnh thoại

60

background image

"Hủy"

Đọc lệnh thoại này để đóng ứng dụng quay số bằng giọng nói.

Các chủ đề liên quan

Cài tùy chọn cho quay số máy lẻ, 50