BlackBerry Bold 9650 - Kiểm tra mức điện của pin

background image

Kiểm tra mức điện của pin

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện thoại > Thông tin Điện thoại và Trạng thái.