BlackBerry Bold 9650 - Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo

background image

Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo

Điện thoại của tôi đổ chuông hoặc rung nhiều hơn số lần được mong
đợi

Với các cuộc gọi, số lần điện thoại BlackBerry® của bạn rung không được xác định bởi số lần rung mà bạn đã cài
trong cấu hình âm thanh, và không có cài đặt cho số lần đổ chuông nếu bạn không đăng ký với dịch vụ thư thoại.
Điện thoại của bạn sẽ rung hoặc đổ chuông cho đến khi người gọi hoặc mạng không dây ngắt kết nối.

Điện thoại của tôi không đổ chuông hoặc rung khi tôi nhận được một
cuộc gọi hoặc tin nhắn

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Cấu Hình Âm Thanh và Cảnh Báo. Xác nhận rằng cấu hình

của bạn không được cài là Tắt Tất cả Cảnh báo hoặc Im lặng.

• Nếu bạn đã tạo cảnh báo số liên lạc, trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Cấu hình Âm thanh và

Cảnh báo. Nhấp Thay đổi Âm Thanh và Cảnh Báo > . Nhấp một cảnh báo số liên lạc. Nhấp Điện thoại
hoặc Tin nhắn. Xác nhận rằng trường Âm lượng không được cài là Im lặng và trường Rung không được
cài là Tắt.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo

152