BlackBerry Bold 9650 - Thay đổi nhạc chuông, thông báo, hoặc nhắc nhở

background image

Thay đổi nhạc chuông, thông báo, hoặc nhắc nhở

Ngoài việc thay đổi âm, bạn cũng có thể thay đổi các tùy chọn cho âm lượng, LED, rung, và thông báo trong khi
đang gọi.

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Cấu Hình Âm Thanh và Cảnh Báo.
2. Nhấp Thay đổi Âm Thanh và Cảnh Báo > Âm Thanh cho Cấu Hình Đã Chọn.

• Để thay đổi nhạc chuông, hãy nhấp Điện thoại.
• Để thay đổi thông báo hoặc nhắc nhở, hãy nhấp để mở rộng một mục. Nhấp vào một tùy chọn.

3. Trong trường Nhạc Chuông, Âm Thông báo, hoặc Âm Nhắc nhở, hãy thực hiện một trong những thao tác

sau:

• Nhấp một nhạc chuông.
• Để sử dụng bài hát có sẵn trên điện thoại BlackBerry® hoặc thẻ nhớ, hãy nhấp Tất cả Nhạc. Tìm và nhấp

vào một bài hát.

• Để sử dụng ghi chú thoại mà bạn đã ghi, hãy nhấp Tất cả các Ghi chú Thoại. Tìm và nhấp một ghi chú

thoại.

• Để sử dụng một cảnh báo đã tải sẵn, hãy nhấp Tất cả Cảnh báo. Tìm và nhấp một cảnh báo.

4. Bấm phím

> Lưu.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo

149

background image

Các chủ đề liên quan

Tôi không thể thay đổi số lần điện thoại của tôi đổ chuông, 58