BlackBerry Bold 9650 - Thông tin cơ bản về nhập văn bản

background image

Thông tin cơ bản về nhập văn bản

Chọn, cắt, sao chép, hoặc dán văn bản

1. Bấm và giữ phím và nhấp vào bảng cảm ứng.

• Để chọn văn bản theo từng ký tự, hãy trượt ngón tay sang trái hoặc sang phải trên bảng cảm ứng.
• Để chọn văn bản theo từng dòng, hãy trượt ngón tay lên hoặc xuống trên bảng cảm ứng.

2. Bấm phím

.

• Để cắt văn bản được chọn, hãy nhấp Cắt.
• Để sao chép văn bản được chọn, hãy nhấp Sao chép.

3. Di chuyển con trỏ đến nơi bạn muốn cắt hoặc sao chép văn bản.
4. Bấm phím

> Dán.

Nhập ký hiệu

1. Bấm phím Ký hiệu.
2. Bấm phím chữ cái hiển thị dưới ký hiệu.

Nhập một dấu trọng âm hoặc ký tự đặc biệt

Bấm và giữ một phím chữ cái và, trên bàn phím, hãy trượt ngón tay sang trái hoặc phải cho tới khi ký tự có dấu
trọng âm hoặc ký tự đặc biệt hiển thị.

Xóa văn bản từ một trường

Trong trường mà bạn đã nhập văn bản vào, hãy bấm phím

> Xóa Trường.

Nhập văn bản bằng phương pháp nhập văn bản tiên đoán

Khi nhập văn bản, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để chọn đề xuất được tô sáng và bắt đầu nhập từ mới, hãy bấm phím Enter.
• Để chọn đề xuất được tô sáng và tiếp tục nhập cùng một từ, hãy nhấp vào từ này.
• Để bỏ qua các đề xuất, hãy tiếp tục nhập văn bản.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Nhập văn bản

196