BlackBerry Bold 9650 - Phím tắt lịch

background image

Phím tắt lịch

Tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập văn bản mà bạn đang sử dụng, một số phím tắt có thể không khả dụng.

Đối với các phím tắt ở giao diện Ngày, hãy bấm phím

> Tùy chọn. Nhấp Hiển thị Lịch và Hoạt động. Bỏ chọn

hộp chọn Bật Nhập Nhanh.

Sắp xếp lịch cho một cuộc hẹn

Bấm C

Đổi sang giao diện Chương trình nghị sự

Bấm A

Đổi sang giao diện Ngày

Bấm D

Đổi sang giao diện Tuần

Bấm W

Đổi sang giao diện Tháng

Bấm M

Hướng Dẫn Sử Dụng

Phím tắt

38

background image

Chuyển đến tuần, tháng, hoặc ngày tiếp theo trong giao
diện Chương trình nghị sự

Bấm phím Space.

Chuyển đến tuần, tháng hoặc ngày trước đó trong giao
diện Chương trình nghị sự

Bấm phím Shift và phím Space.

Chuyến đến ngày hiện tại

Bấm T

Đến một ngày cụ thể

Bấm G