BlackBerry Bold 9650 - Hiển thị tác vụ trong lịch

background image

Hiển thị tác vụ trong lịch

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Lịch.
2. Bấm phím

> Tùy chọn > Hiển thị Lịch và Hoạt động.

3. Chọn hộp chọn Hiển thị Tác vụ.
4. Bấm phím

> Lưu.