BlackBerry Bold 9650 - Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập

background image

Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập

Bạn có thể tắt lời nhắc được hiển thị trước khi xóa tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, số liên lạc, mục nhập lịch, tác vụ, ghi
nhớ hoặc mật khẩu.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng của ứng dụng có hiển thị lời nhắc trước khi bạn xóa

các mục.

2. Bấm phím

> Tùy chọn.

3. Nếu cần, hãy nhấp vào Tùy chọn Chung.
4. Bỏ chọn hộp chọn Xác nhận Xóa.
5. Bấm phím

> Lưu.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tác vụ và ghi nhớ

195