BlackBerry Bold 9650 - Tìm kiếm một mục

background image

Tìm kiếm một mục

Bạn có thể tìm kiếm các mục sắp xếp, ảnh, video, chủ đề trợ giúp, và nhiều hơn nữa trên điện thoại BlackBerry®.
Bạn cũng có thể chọn mở rộng tìm kiếm ra Internet.
1. Trên Màn hình chính, ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm.
2. Nhập mục tìm kiếm.

Để dừng tìm kiếm, hãy bấm phím

hai lần.