BlackBerry Bold 9650 - Gỡ rối: Phần đính kèm

background image

Gỡ rối: Phần đính kèm

Thanh nội dung bị bỏ qua hiển thị trong một tài liệu

Có thêm nội dung để bạn tải về điện thoại BlackBerry® của mình.

1. Để tải nội dung về, hãy nhấp vào thanh nội dung bị bỏ qua.
2. Nhấp Thêm.

Tin nhắn hoặc phần đính kèm không hiển thị hoặc bị cắt bớt

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

Hãy chờ một khoảng thời gian ngắn. Điện thoại BlackBerry® của bạn nhận các email dài và phần đính kèm theo
các phần.

Nếu thấy xuất hiện "Có Sẵn Thêm" ở cuối tin nhắn hoặc phần đính kèm, hãy bấm phím

> Thêm hoặc Thêm

Tất cả.

Nếu bạn đang tải một phần đính kèm xuống, hãy hủy tải xuống và chờ một lát. Thử tải lại phần đính kèm xuống.

Các chủ đề liên quan

Chỉ nhận phần đầu tiên của những email dài, 73

Dấu hỏi hiển thị trên một trang

Một dấu hỏi sẽ hiển thị trên một trang nếu điện thoại BlackBerry® chưa tải trang xuống.

1. Để tải trang xuống, hãy chọn trang.
2. Bấm phím

> Tải về.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tập tin

123