BlackBerry Bold 9650 - Tin nhắn được mã hóa tự nhiên của IBM Lotus Notes

background image

Tin nhắn được mã hóa tự nhiên của IBM Lotus Notes

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tin nhắn

102

background image

Giới thiệu về tin nhắn được mã hóa tự nhiên IBM Lotus Notes

Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry® Enterprise Server hỗ trợ tính năng này, bạn có thể đọc các tin
nhắn trên điện thoại BlackBerry được gửi đến bằng mã hóa tự nhiên IBM® Lotus Notes®. Bạn cũng có thể gửi,
chuyển tiếp hoặc trả lời các tin nhắn bằng mã hóa tự nhiên IBM Lotus Notes.

Trước khi bạn có thể gửi hoặc nhận các tin nhắn mã hóa tự nhiên IBM Lotus Notes, bạn phải nhập tập tin ID IBM
Lotus Notes thông qua Lotus® iNotes® (trước đây có tên là IBM® Lotus® Domino® Web Access) hoặc sử dụng
BlackBerry® Desktop Software. Để biết thêm thông tin về việc nhập tập tin ID IBM Lotus Notes thông qua BlackBerry
Desktop Software, hãy xem mục Trợ giúp trong BlackBerry Desktop Software. Khi gửi hoặc nhận các tin nhắn mã
hóa tự nhiên IBM Lotus Notes, bạn có thể được yêu cầu nhập vào mật khẩu ID IBM Lotus Notes.

Điều kiện tiên quyết: mã hóa tự nhiên của IBM Lotus Notes

Điện thoại BlackBerry® của bạn phải được kết hợp với một tài khoản email sử dụng BlackBerry® Enterprise
Server cho IBM® Lotus® Domino®.

Máy tính của bạn phải chạy IBM® Lotus Notes® phiên bản 7.0 trở lên với một tài khoản email trên một máy chủ
IBM Lotus Domino phiên bản 7.0 trở lên.

Bạn phải nhập dữ liệu tập tin ID của IBM Lotus Notes bằng cách sử dụng Lotus® iNotes® (trước đây được biết
đến là IBM® Lotus® Domino® Web Access), hoặc bằng cách sử dụng BlackBerry® Desktop Software.

Mã hóa tin nhắn bằng cách sử dụng mã hóa riêng của IBM Lotus
Notes

1. Khi soạn, chuyển tiếp hoặc trả lời một tin nhắn, hãy thay đổi trường Mã Hóa thành Lotus Notes Encryption.
2. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu ID IBM® Lotus Notes® của bạn.